Personeelsontwikkeling

HR Advies

Heeft u een vraag op het gebied van personeelsmanagement? D5 biedt u de mogelijkheid om deze vraag vrijblijvend te stellen. Wilt u processen optimaliseren of een bepaalde beweging creëren? D5 heeft ruime ervaring met het opzetten van personeelsprocessen en competentiemanagement.

Selectieondersteuning

Personeelsontwikkeling begint bij het selecteren van de juiste persoon voor uw vacature. Wij bieden daarom ondersteuning bij uw selectietraject. Dit doen we door gebruik te maken van een online assessment welke ook aangevuld kan worden met een selectie-interview. Uiteraard bepalen wij voorafgaand samen de belangrijkste selectiecriteria.

Talentmanagement

Hoe kunnen we talentvolle mensen binden en boeien? Hoe zetten we de talenten van onze medewerkers en leidinggevenden op de juiste manier in? Hoe zorgen we ervoor dat onze professionals hun potentieel optimaal benutten? Dit zijn vraagstukken waar D5 de antwoorden door expertise voor in huis heeft.

D5 verstaat de kunst van het ontwikkelen van talent. We gaan graag met u in gesprek over uw specifieke ambities en behoeften. U kunt ons inschakelen voor het gehele traject van talentontwikkeling, maar ook voor specifieke deelgebieden als het opstellen van talent (competentie)profielen, de opzet en uitvoering van assessments en de ontwikkeling van talent door training en coaching. Er kunnen diverse redenen zijn voor talentmanagement. Zoals dat u wilt dat uw medewerkers meebewegen met de ontwikkelingen van uw organisatie of dat uw medewerkers hun talenten optimaal benutten. D5 brengt samen met u het potentieel en de talenten van uw medewerkers in kaart. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een e-portfolio.